Hvad kan CH Regnskab tilbyde ?

- og hvorfor vælge en løsning med CH-Regnskab ?

Enhver virksomhed er forpligtet til at lave løbende bogføring over udgifter, indtægter, aktiver og passiver og det udfører vi med et højt fagligt niveau – og stor fleksibilitet. Ingen faste omkostninger til bogholder/administration, ingen feriepenge, løn ved 6. ferieuge, pension, løn ved sygdom og andre arbejdsgiver bidrag, kun omkostninger efter behov.

Afhængig af virksomhedens egne ressourcer kan der tilbydes præcis den assistance der er nødvendig og der betales kun for det anvendte tidsforbrug.

Med min mangeårige erfaring i erhvervslivet kan der tilbydes assistance indenfor en lang række områder:

  • Daglig bogføring og afstemning af likvide midler
  • Kreditor styring og betaling af fakturaer mm
  • Fakturering • Debitorstyring og rykning af debitorer
  • Løn- og personaleadministration
  • Momsopgørelse/afstemning/indberetning
  • Månedsafslutning/ -rapportering samt årsafslutning og klargøring til revisor
  • Hjælp med opstart af regnskabs- og lønsystemer
  • Opstilling og vedligehold af kontoplaner
  • Budgettering og budgetkontrol
  • Rådgivning og sparring

Ved start af ny virksomhed kan jeg hjælpe med registrering, opstart af bogholderi og bogføring, valg af lønsystem, åbningsbalance indtil virksomheden er selvkørende. Vi kan i fællesskab finde lige den løsning du har brug for, enten i din virksomhed eller på mit kontor.